Skip to main content

Search

Biografi

Bror Gustaf Hillgren född den 28 april 1881 och avled den 8 januari 1955. Bror Hillgren föddes på gården Tuva utanför Tierp, familjen bestod av fadern Per Gustaf Hillgren, modern Hilda Hillgren född Hedman, farmor Sofia Wass samt syskonen Alma, Hildur, Carl och Ester.

Han bodde på Tuva fram till den 20 januari 1886 (enligt utflyttningsboken B:4 för Tierp (C). På grund av missväxt och ekonomiska svårigheter var familjen tvungen att sälja gården som farfadern Per Hillgren hade byggt upp. Farmodern bodde kvar i ett av husen på gården medan Per Gustav och Hilda flyttade till Gävle med barnen.

Åren i Gävle

Adresserna är hämtade från husförhörsböckerna och konverterade till adresser med hjälp av ”Förteckning över kvarter och tomter i Gävle stad” från 1925.

Under tiden i Gävle gick Bror i skolan och då på Lilla Islandsskolan på Södra Centralgatan 5, han fick gå dit själv på morgonen och hämtades av modern Hilda på eftermiddagen.

  • Mellan 1886-ca 1888: Familjen flyttar till 1:a kvarteret och tomt 172, adressen är Övre Bergsgatan 5 och kallades även för det Nyströmska huset. Huset låg i huskvarteret Åldermannen.
  • Mellan 1888-1889: Familjen flyttar till 5:e kvarteret och tomt 59, adressen är Arbetshusgatan 47.- Huset låg i kvarteret Lagmannen. Familjen finns på adressen i maj 1888 då då äldsta systern Hildur konfirmerades i kyrkan i Gävle.
  • Mellan 1889-1890: Familjen flyttar till 4:e kvarteret och tomt 64, adressen är Norra Hospitalsgatan 16 i korsningen mot Staketgatan och kan kallas för det vita huset. Huset låg i kverteret Hospitalet. Här bodde man hos trädgårdsmästaren Anders Svensson.
  • Mellan 1890-1891: Familjen flyttar till 2:a kvarteret och tomt 97, adressen Norra Skeppargatan 16 i korsningen mot Staketgatan. Huset låg i kvarteret Kollegan. De bor här åtminstånde mellan den 15 juni 1890 när Carl konfirmeras och den 17 maj 1891 när Alma konfirmeras.
  • Från hösten 1891-1892: Familjen flyttar till 3:je kvarteret och tomt 22, adressen är Drottninggatan 28. Huset låg i kv Brödtorget. Här bor familjen när farmodern Sofia Wass avlider efter en tids sjukdom, då hon hade cancer.
  • Från 1892-1895: Familjen flyttar till 3:je kvarteret och tomt 71, adressen Norra Qvartersgatan 11 i korsningen till Ruddammsgatan (qvartersgatan har bytt namn och heter nu Norra Centralgatan 11). Huset låg i kvarteret Masten. Ägaren är Gefle Ångbryggeri Aktiebolag och Per Gustaf arbetar här som bokhållare. Bror drabbas av reumatisk feber.

Sundsvall

1895 flyttade familjen till Sundsvall på grund av Per Gustafs arbete för Gefle Ångbryggeri, den 14 maj lämnade man in flyttbeviset. De bodde i Sundsvall i 1 år innan de den 15 maj 1896 lämnade Sundsvall för att sedan flytta tillbaka till Gävle. Det är inte hela familjen som flyttar, Per Gustaf med hustrun Hilda, samt barnen Hildur, Bror och Ester flyttar till Gävle. Carl flyttar redan den 7 maj till Ljusne, han är värnpliktig 1896 och flyttar till Ljusne. Alma flyttade från Sundsvall den 30 December 1895 och då till Ramsjö.

Gävle

I Gävle flyttade man in till 2:a kvarteret och tomt 222, adressen är Norra Slottsgatan 25, huset låg i kvarteret Natt och Dag. Här bodde familjen när Bror blir konfimerad i kyrkan i Gävle.

Ockelbo

Den 12 november 1898 flyttade man på nytt, denna gång lämnade man Gävle bakom sig och flyttar till Ockelbo. Det är Carl som ägen en lanthandel i Åbyggeby 2 i Ockelbo och den 22 november 1898 kommer Carl från Högbo, Per Gustaf och Hilda med barnen Hildur, Bror och Ester från Gävle. Den 19 December 1899 kommer även Alma hit från Hudiksvall.

I September 1899 blir Bror antagen till Högre konstindustriella skolan, under Tekniska Skolan i Stockholm, här läser han i två år innan han söker in till Akademien för de Fria Konsterna. Här börjar han sina studier hösten 1901 och fortsätter fram till våren 1903.

1900 är en händelserikt år, den 24 april avlider Per Gustaf av slag. Den 12 augusti gifter sig Carl med Ida Charlotta Sjöborg från Ljusne. Efter Per Gustafs död skingras familjen, Hildur bosätter sig i Uppsala, innan hon den 12 oktober officiellt flyttrar hit. Hilda flyttar till Stockholm för att hjälpa Bror med hushållet och hon tar med sig både Alma och Ester. Även de bosätter sig i Stockholm innan de officiellt flyttar den 12 oktober 1900. Carl och Ida stannar kvar i Åbyggeby och får 1902 sin dotter Klara* Linnea.

Relaterade bilder: