Skip to main content

Search

Bok 39 Foton om Lyktan

Prosten Lars Landgren, Prostinnan Landgren född Ferner, Thilda Landgren, Prostgården
Tore Härdelin, Per Vilhelm Delin, Prostinnan Justina Stillmark född Delin
Prosten Per Waldner, Anna Cathrina Clewberg, Emma Catharina Hedman, Maria Hedman född Djurberg, Amalia Hedman, Hilda Hedman, Olof Hedman
Kommunister Hägglunds fru F. Ström med dotterson, Organist Söderblom d.y
Klockare och organisten Söderblom, Christn Söderblom, Länsman Åström, Handlare Lars Larsson, Inspektor Wallmo, Sågverksägare J.O. Westerlund
Maria Söderblom, Fru F. Ström
Olof Sundin, Anette Blom född Thorell, Brita Maria Thorell, född Delin
Per Olof Sundelius, Justina Beakner, Fredrik Delin, Gästgiveriet i Ede
Gästgivare Erik Edlund med Amalia Hedman och dotter, Ladugårdskarl, Fredrik Skoglund, Länsman Schörling, Pigor, drängar och skjutspojkar på gästgiveriet i Ede
G.W. Ekstedt, Länsman Delins hem i Ava
jungfru Bäcklund, hushållerska hos prosten Stillmark, Sågverksägare H. Kihlström med fru, Skolmästare P. Svedberg

Relaterade bilder: